Home TravelCanada Adventures at Blue Mountain Village, Ontario: To ski or not to ski